Ons Zorg- en Veiligheidshuis

Er is in ons land een kleine groep kwetsbare mensen met (ernstig) risicogedrag en een opeenstapeling van problemen. Wij willen deze mensen helpen. Passende zorg is nodig om hen volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij. Ook staat de veiligheid van deze mensen, hun omgeving en de samenleving voorop. Door beter samen te werken helpen we deze (kwetsbare) inwoners en dit heeft ook een positief maatschappelijk effect: betere kwaliteit van leven en minder overlast en veiligheidsproblemen.

De medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden (ZVH HM) brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en van gemeenten bij elkaar. We geven advies en dragen oplossingen aan voor geco√∂rdineerde actie. Afhankelijk van de situatie doen we dat met procesregie, soms met andere interventies.  

Het ZVH HM bewaakt de uitvoering van de afspraken en schaalt op indien het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.  

Jaarverslag 2021

Trots zijn wij op ons eerste integrale jaarverslag van het ZVH HM 2021! In dit verslag delen we de resultaten die we in dit zeer uitdagende jaar met onze medewerkers en ketenpartners hebben neergezet. Aangevuld met het verhaal achter de cijfers.

Hecht

Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden maakt deel uit van Hecht

Contact

Maak je je  zorgen en wil je telefonisch advies, een melding doen of je zorgen delen, dan kun je terecht bij:

Klik op de link van de dienst en je komt bij de meldformulieren en contactgegevens.

Animatiefilm Zorg- en Veiligheidshuizen

Wilt u snel een beeld wat een Zorg- en Veiligheidshuis is? Kijkt u dan dit animatiefilmpje