Radicalisering en extremisme

Het kabinet zet stevig in op de bestrijding en verzwakking van de jihadistische beweging in Nederland en het tegengaan van radicalisering. Deze aanpak is echter niet statisch. Op basis van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) en/of nieuwe inzichten en ervaringen uit de uitvoeringspraktijk wordt voortdurend bekeken of aanvullingen en aanscherpingen in de aanpak nodig zijn. 

Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis wordt de landelijke aanpak radicalisering en extremisme uitgevoerd. Dit wil zeggen dat we personen in kaart brengen bij wie er vermoedens zijn van radicaliserend gedrag of extreem gedachtengoed. We nemen contact op met deze personen  om de vermoedens te toetsen en/of we maken  een plan van aanpak om onveilig gedrag voortvloeiend uit het gedachtengoed te beperken/te voorkomen. Afhankleijk van de situatie schuiven hier verschillende partners bij aan. 

Maak je je  zorgen over het (veranderende) gedachtengoed van een naaste? Meld dat bij de politie in je woonplaats via 0900 8844.