Veiligheidshuis (VH)

Het Veiligheidshuis brengt partners uit de zorgketen, de strafrechtketen en gemeenten bij elkaar in casuistiek waarin partners samen moeten werken om een verschil te kunnen maken.
Het gaat om casuistiek waarin sprake is van multicomplexe ketenoverstijgende vraagstukken, vaak met een veiligheidscomponent.

Het team brengt op maat partners bij elkaar, afhankelijk van het vraagstuk in de casus. Ook specidieke doelgroepen kunnen worden besproken in een overleg georganiseerd door het Veiligheidshuis. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • re-integratie van (ex-) gedetineerden
  • personen met een hoog veiligheidsrisico
  • radicalisering en extremisme

In het overleg wordt onder leiding van een onafhankelijk voorzitter een integraal plan van aanpak opgesteld, waarin iedere partner zijn eigen rol en taak heeft.

Het doel:

  • Inzet van en toeleiding naar passende zorg of ondersteuning
  • Overlast en criminaliteit verminderen
  • Verbinden van zorg- en strafinterventies
  • Veiligheid in de regio vergroten
  • Recidive terugdringen

Aanmelden en bereikbaarheid:
Het Veiligheidshuis is bereikbaar per mail via: veiligheidshuis@zvhhm.nl, of via het algemene telefoonnummer van ZVH: zie Contact.  Samenwerkingspartners kunnen aanmelden via PGAX.