Teams en thema's binnen de scope van het ZVH HM

De teams richten zich op (multi) complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg, veiligheid en bestuur en in het bijzonder ook op de volgende thema’s:

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Onbegrepen gedrag (met een veiligheidsrisico) en ongevraagde zorg
  • Re-integratie (ex-)gedetineerden
  • Radicalisering
  • (Slachtoffers) mensenhandel
  • Jeugd(criminaliteit)
  • Criminele families
  • TopX-aanpak
  • Woonoverlast
  • Regionale en sub-regionale projecten ter versterking van de ketensamenwerking

Overstijgend aan de teams hebben we het team Preventie en Beleid, dat bestaat uit beleidsmedewerkers die ondersteuning bieden aan de diverse teams en de verbindende schakels zijn in de contacten met de afdelingen beleid van de gemeenten in Hollands Midden.