Samenwerkingsconvenant en Privacyprotocol

Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis wordt informatie gedeeld. De grondslag voor deze informatiedeling is het Samenwerkings- en Privacyconvenant van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden. In dit convenant, dat door alle partners die bij overleggen aansluiten is getekend, staat per overleg uitgeschreven met welk doel, welke informatie mag worden gedeeld. Dit neemt niet weg dat iedere professional gebonden is aan de privacyregels van zijn moederorganisatie en dat iedere professional voor zichzelf moet bepalen welke informatie noodzakelijk is om te delen ten behoeve van het behalen van het doel.

Nieuwe samenwerkingspartners worden gevraagd het convenant van het Zorg- en Veiligheidshuis te tekenen, zodat informatiedeling in basis mogelijk is. Indien organisaties slechts incidenteel aansluiten, tekenen de medewerkers voorafgaand aan het overleg een geheimhoudingsverklaring.

Voor een volledige versie van het Samenwerkings en Privacyconvenant zie het document hieronder. In het kader van de AVG zijn aanpassingen/aanvullingen op dit convenant en protocol vastgesteld op de Stuurgroep van 17 september 2018. Deze nieuwe versie met aanpassingen staat hieronder als versie met addenda gepubliceerd.


Voor de eenheidsbrede aanpak radicalisering volgen wij het landelijk modelconvenant 'radicalisering en (gewelddadig) extremisme'.

Samenwerkings- en Privacyconvenant VH-HM 2017

Deel 1 Samenwerkingsconvenant VHH HM 2018 met addenda

Deel 2 Privacyprotocol VHH HM 2018 met addenda

Deel 3 Bijlagen bij Samenwerkingsconvenant en Privacyprotocol VHH HM 2018

privacyprotocol complexe casuistiek VHHM 2018