Hoe werkt het?

Verwerking persoonsgegevens
Het  Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden verwerkt persoonsgegevens om zijn taken uit te voeren. In het kader daarvan worden bijvoorbeeld gegevens in een registratiesysteem bijgehouden. Ook kunnen gegevens worden verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze gegevens niet meer naar u te herleiden zijn.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken krijgt u hierover een brief van ons. Daarin staat ook welke persoonsgegevens over u wij verwerken en waarom.

Uitwisseling van gegevens
De uitvoering van zijn taken kan met zich meebrengen dat binnen de kaders het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden persoonsgegevens deelt met verschillende organisaties die aangesloten zijn bij het Zorg- en Veiligheidshuis.

Beveiliging persoonsgegevens
Het  Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die het onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Het Veiligheidshuis Hollands Midden bewaart uw persoonsgegevens die het verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van toepasselijke wetgeving is vereist.

Uw rechten
In de volgende situaties kunt u een verzoek doen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden via: infoZVH@zvhhm.nl

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw persoonsgegevens om een specifieke reden laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG).
  • U wilt dat we uw persoonsgegevens met een specifieke reden beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
  • U wilt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 AVG).

Een complete versie van het Samenwerkings- en Privacyconvenant (Zorg- en) Veiligheidshuis Hollands Midden vindt u hier.