Landelijke Vereniging Managers Zorg- en Veiligheidshuizen

In Nederland zijn er 30 Zorg- en Veiligheidshuizen, vaak gekoppeld aan een veiligheidsregio. De managers van de Zorg- en veiligheidshuizen hebben zich verenigd in een Landelijke vereniging voor managers Zorg- en Veiligheidshuizen (LVMZV).

De LVMZV draagt bij aan:

  • landelijke ontwikkeling van expertise op specifieke problematiek
  • optimalisering van de samenwerking met landelijke ketenpartners en de opdrachtgevers (VNG, J&V en VWS)
  • kwaliteitsborging van alle Zorg- en Veiligheidshuizen

Landelijke aanpak ex-partner stalking

Deze film maakt onderdeel uit van de geïntensiveerde samenwerking op de aanpak van huiselijk geweld, waaronder Ex-partnerstalking, tussen de strafrechtketen, Veilig Thuis, Slachtofferhulp Nederland, Reclassering Nederland en de Zorg- en Veiligheidshuizen.
De film is gemaakt voor de duizenden professionals die in hun werk te maken krijgen met Ex-partner stalking zodat zij weten voor welk deel in het ketenproces zij verantwoordelijk zijn en proactief in plaats van reactief kunnen handelen.

Meerjarenagenda ZVH 2021-2024

In de Meerjarenagenda 2021 - 2024 staan de thema's waar de (partners in de) ZVH landelijk met elkaar aan werken.

meerjarenagenda-zorg-en-veiligheidshuizen

In de Meerjarenagenda 2017 - 2020 staan de thema's waar de ZVH landelijk met elkaar aan werken.