Onze partners

Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis werken partners uit de zorg- straf- en bestuursketen samen.

De samenwerkende zorg- straf- en bestuurspartners van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën: ketenpartners en convenantpartners.


Ketenpartners
Onder ketenpartners worden de partners verstaan die veelvuldig met elkaar samenwerken in casuistiek en soms ook fysiek op de werklocaties een werkplek hebben:

en alle gemeenten (18) uit de regio Hollands Midden

De ketenpartners voeren gezamenlijk met het Zorg- en Veiligheidshuispersoneel verschillende taken uit, onder andere:

 • informatievergaring en -verrijking
 • schakel tussen Zorg- en Veiligheidshuis en eigen organisatie
 • knelpunten (beleidsmatig) signaleren en bespreekbaar maken
 • signaleren van thema’s en trends
 • registratie van casuïstiek/dossiers
 • aansluiting naar zorg/preventieketen + lokale veld en wijkteams
 • eerste weging van of advisering bij aanmelding casuïstiek
 • actieve haal- en brengfunctie van casuïstiek (verantwoordelijkheid voor de instroom en aanmelding van casuïstiek)

Een partners binnen het Zorg en Veiligheidshuis:

 • stelt gezamenlijk belang boven het belang van de verschillende organisaties met behoud van de eigen verantwoordelijkheid;
 • is zich er bewust van dat samenwerking essentieel is voor het succes;
 • erkent dat informatie bundelen noodzakelijk is om kennis te vergroten;
 • omarmt diversiteit van de partners als essentieel onderdeel om te komen tot een doordachte sluitende aanpak;
 • enthousiasmeert en betrekt alle ketenpartners;
 • heeft oog voor lokaal maatwerk;
 • speelt in op de actualiteit;
 • heeft privacy van klanten hoog in het vaandel staan.


Convenantpartners
Het Zorg- en Veiligheidshuis werkt samen met nog veel meer partners dan alleen de ketenpartners. Dit maakt informatiedeling met een breder scala aan partners mogelijk wanneer casuïstiek hierom vraagt. De convenantpartners verstrekken op aanvraag informatie en indien nodig sluiten zij aan bij een overlegvorm binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Het convenant is ondertekend door een groot aantal lokaal en regionaal werkende organisaties.

woordweb van convenantpartners van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden

woordweb van convenantpartners van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden