Organogram Hecht met positie ZVH HM


Sinds 01-01-2021 is het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden geformaliseerd en als Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) ondergebracht bij Hecht.

Het ZVH kent een besluitvormingsstructuur waarin op ambtelijk niveau een Kerngroep is geformeerd bestaande uit ambtenaren zorg en veiligheid in vertegenwoordiging namens de regiogemeenten en daarnaast beleidsmedewerkers en managers van aangesloten partnerorganisaties, zoals het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, De Raad voor de Kinderbescherming, de reclasseringsorganisaties, Maatschappelijk werk en de Geestelijke Gezondheidszorg.

Op bestuurlijk niveau is er een Bestuursadviescommissie (BAC) waarin burgemeesters en wethouders namens de subregio's participeren alsmede de directeur/bestuurders van de voornoemde partnerorganisaties.

De Kerngroep adviseert aan de BAC en het BAC is besluitvormend (binnen de door het Algemeen Bestuur van Hecht gestelde kaders) en/of adviserend aan het AB Hecht (buiten de door hen gestelde kaders).
De Kerngroep en de BAC komen in principe 4x per jaar bijeen onder voorzitterschap van (momenteel) de burgemeester van Noordwijk: Wendy Verkleij.