Van lokaal naar regionaal en van Veiligheidshuis naar Zorg- en Veiligheidshuis

Medio jaren negentig van de vorige eeuw zijn de eerste Veiligheidshuizen ontstaan. In eerste instantie ging het om de samenwerking tussen de justitiële partners, onder de vlag van Justitie in de Buurt. Al gauw werd de samenwerking verbreed naar gemeenten, zorg- en hulpverlening en ontstond het eerste Veiligheidshuis in Tilburg in 2002.

Veiligheidshuizen zijn netwerken van organisaties die in een samenwerkingsverband straf-en zorginterventies verbinden. In deze netwerken bestrijden organisaties gezamenlijk overlast en criminaliteit, door gebruikmaking van een gebieds-, systeem- of persoonsgerichte aanpak. Door strafrechtelijke, zorg- en andere (zoals bestuur-lijke) maatregelen te combineren wordt geprobeerd overlastgevers of criminelen te beïnvloeden op een manier die leidt tot verbetering van hun leefsituatie, vermindering van recidive en verbetering van veiligheid in de samenleving. Inmiddels zijn er in Nederland 30 (Zorg- en) Veiligheidshuizen die landelijk dekkend werken.

In respectievelijk juni 2009 en december 2009 openden de Veiligheidshuizen Gouda en Leiden hun deuren. In eerste instantie richtten beide Veiligheidshuizen zich uitsluitend op de eigen gemeente. Vanaf 2011 werkten beide Veiligheidshuizen reeds op diverse thema’s samen en in 2013 zijn de Veiligheidshuizen gefuseerd en is het Veiligheidshuis Hollands Midden ontstaan. Sinds 2015 zijn alle regiogemeenten (financieel) aangesloten bij het Veiligheidshuis, waarmee er officieel een regionaal werkend Veiligheidshuis is ontstaan.

Paralel aan deze ontwikkeling werd in 2015 het 'Veilig Thuis' gevormd uit het voormalig Advies en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit Veilig Thuis werd in Hollands Midden ondergebracht bij de Gemeentelijke Gezondheids Dienst, onderdeel van Hecht. Samen met het Meldpunt Zorg en Overlast, het Jeugd Preventie Team, het Crisis Interventie Team, en het Basiszorgcoordinatie Kwetsbare Kinderen, vormden zij de sector MZVT.

In 2020 is gebouwd aan de vorming van een Zorg- en Veiligheidshuis, bestaande uit een samenvoeging van de GGD-sector MZVT en het Veiligheidshuis HM. Per 01-01-2021 is dit geformaliseerd en heeft de regio Hollands Midden een Zorg- en Veiligheidshuis wat organisatorisch is ondergebracht als Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) bij Hecht.