Integraal jaarverslag ZVH HM 2021

Trots zijn wij op ons eerste integrale jaarverslag van het Zorg- en Veiligheidshuis HM 2021! In dit verslag delen we de resultaten die we in dit zeer uitdagende jaar met onze medewerkers en ketenpartners hebben neergezet. Aangevuld met het verhaal achter de cijfers.

ZVH HM is onderdeel van Hecht. Hecht werkt aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen. Lees en zie wat we bereikt hebben in het jaarbeeld 2021 van Hecht.

Jaarverslag Meldpunt Zorg en Overlast 2020

Evaluatie en Borging Wvggz 2020

In het kader van (bijna) één jaar uitvoering geven aan de Wet verplichte GGZ in de regio Hollands Midden, is deze evaluatie opgemaakt.

5 jaar Bijdrageregeling (2019)

Gemeenten kunnen (ex-)gedetineerden extra ondersteunen bij hun terugkeer naar de maatschappij dankzij de bijdrageregeling. Lees hier hoe het Veiligheidshuis Hollands Midden daar werk van heeft gemaakt

Visueel Verslag Actiegericht Leren (2019)

Het Veiligheidshuis Hollands Midden heeft een actiegericht onderzoek gedaan naar complexe casuistiek met (potentieel) gevaarlijk gedrag in de regio. In dit visuele verslag staan de uitkomsten hiervan.