Werkwijze Zorg- en Veiligheidshuis HM

Casuistiek komt op diverse manieren naar het Zorg-en Veiligheidshuis; via geprotocoleerde meldingen vanuit professionals, vrije meldingen van professionals en via burgers.

Burgers kunnen een melding doen bij het Zorg- en Veiligheidshuis als zij zich zorgen maken over zichzelf, het eigen gezin of een ander (gezin). Dit kan gaan om het ontbreken van passende zorg, onveilig gedrag of geweld. Afhankelijk van de aard van de melding, wordt er al dan niet inzet gepleegd door een team van het Zorg- en Veiligheidshuis. Inzet kan varieren van het doen van onderzoek, toeleiden naar passende zorg, het organiseren van een multidisciplinair overleg of het actief bieden van begeleiding. 

Als de inzet vanuit één van de teams binnen het Zorg- en Veiligheidshuis niet nodig is, wordt de casus doorgeleid naar een specifieke partner, een lokaal team, of er wordt advies gegeven aan de melder.

Professionals kunnen een casus voorleggen aan de teams en partners binnen het Zorg- en Veiligheidshuis indien zij zich zorgen maken over een casus waarop zij betrokken zijn en/of wanneer zij specifieke expertise nodig hebben om verder te komen in de casus. Het kan gaan om een informatievraag, maar bijvoorbeeld ook om een vastgelopen casus waarin zij graag met andere partners om tafel willen, of een melding in het kader van onveilig/agressief gedrag. Sommigen van bovenstaande meldingen kennen een geprotocolleerde route. Deze zijn bij de professionals bekend.